Selamat datang

SELAMAT DATANG KE BLOG PSS SMKPSE, PENJANA TEKNOLOGI UNTUK PENDIDIKAN BESTARI

Sekapur Sireh, Seulas Pinang

Sekapur Sireh, Seulas Pinang

Assalamualaikumwarahmatullahhiwabaratuh dan salam sejahtera.Terlebih dahulu saya mengucapkan setinggi tinggi penghargaan,tahniah dan terima kasih kepada Jawatankuasa Pusat Sumber SMK Palong Sebelas bagi tahun 2012 yang di terajui oleh Guru Penyelaras Media iaitu Pn Zarimah Bt Othman yang telah berjaya membina Blog PSS SMK Palong Sebelas yang baru.Ucapan penghargaan juga kepada Jawatan Kuasa Kerja guru guru PSS yang merangkumi Perpustakaan,bilik Media/tayangan,bilik salc,makmal computer,pusat akses dan unit unit lain termasuklah pengawas pengawas pusat sumber yang sentiasa memberi kerjasama dan komitment yang sangat tinggi hingga dapat membina blog PSS. Dengan adanya Blog PSS ini secara tidak lansung akan dapat memberi input-input terkini berkaitan PSS bukan sahaja kepada murid ,guru malahan juga keseluruh dunia .Selain itu aktiviti aktiviti dan program program yang dianjurkan oleh PSS dapat di promosikan melalui blog ini.Oleh itu diharapkan blog PSS ini akan dapat dikemaskini sepanjang masa .Kita sedia maklum bahawa PSS merupakan nadi utama kepada sesebuah sekolah khususnya dalam usaha menanamkan sikap suka membaca di kalangan murid murid seterusnya dapat membantu meningkatkan pencapaian akademik.Oleh yang demikian Blog PSS ini amatlah tepat dan sesuai dengan hasrat memberi pendedahan berkaitan PSS itu sendiri, selaras dengan visi menjadi sekolah unggul penjana generasi terbilang dan misi membangun potensi individu melalui pendidikan berkualiti.Diharapkan PSS SMKPSE akan menjadi PSS terbaik di peringkat PKG dan seterusnya diperingkat daerah dan negeri.Insyaalah. Sekali lagi saya ucapkan syabas dan Tahniah .

Puan Rosni Bt Rosli
Pengetua Kanan,
SMK Palong Sebelas (F)
73430 Gemas, Negeri Sembilan DK

VISI,MISI DAN MOTTO


VISI
Memperkasa dan memperluaskan penggunaan media teknologi pendidikan di kalangan warga SMKPSe     ke arah pembestarian sekolah.

MISI
PSS SMKPSe akan :
Memberikan kemudahan dan perkhidmatan yang menyeluruh kepada guru dan  pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Bertekad akan memberikan sistem sokongan dalam membudayakan   penggunaan media teknologi pendidikan bagi meningkatkan kualiti pendidikan selaras  dengan hasrat Falsafah Pendidikan Negara.

MOTTO
“ PSS PENJANA TEKNOLOGI UNTUK PENDIDIKAN BESTARI “

Tiada ulasan: